Chúng tôi gồm:

Nguyễn Đức Linh
CEO

193154201_110669701221429_2154396474592825290_n
Nguyễn Đức Linh
CEO

Hoàng Đức Dương
Kỹ thuật sơn

video_image
Hoàng Đức Dương
Kỹ thuật sơn

Tường Oanh
Chuyên viên kinh doanh

70902719_118885439507583_8059524375965073408_n
Tường Oanh
Chuyên viên kinh doanh